Socialfag kursus – Eksternt hold januar 2017

De øgede krav til inklusion har ændret vilkårene for lærere og pædagoger i folkeskolen. ”Klasserumsledelse” er kommet under pres, da der er flere elever der skal rummes og ledes på en særlig måde.

Der er mange fagpersoner der opfordrer kommuner til at skabe rammer, som kan formidle den viden der pt. er i specialskoleregi ud til almen skolen, så lærere og pædagoger oplever at have redskaber, som de kan bruge i praksis, når de står over for elever som udfordrer strukturen i klasserummet. Herunder elever som er i mistrivsel, elever som afviser skolen og bliver hjemme. samt redskaber i mødet med forældre til barnet i udfordringer som til den øvrige forældregruppe, der skal opnå forståelse i forhold til at kunne forstå at:

”for at behandle børn lige, skal vi behandle dem forskelligt.

Det er vigtigt, når vi taler inklusion, at læreren/pædagogen er klar over at det er deres positive og proaktive strategier som gør forskellen i klassen.

Vi har i udviklingen af dette kursus prøvet at nytænke de konkrete special-pædagogiske værktøjer, så de kan bruges i almenskolens kontekst både af elever i udfordringer og den øvrige elevgruppe, der også profiterer af synlige mål/tydelige rammer/specialpædagogiske redskaber.

 

Det siger kursisterne

Vi har nu været i gang i et år og får positive tilbagemeldinger fra vores deltagere:

”Kurset giver mig en god, vigtig, grundlæggende og ikke mindst brugbar viden omkring de elever, som jeg har med at gøre. En viden som jeg kan tage med hjem til min egen skole og dele ud af men vigtigst af alt er det en viden, som kan bruges i praksis kombineret med den fantastiske værktøjskasse. ”

”Kursets rammer er super godt: jeg er imponeret over hvor detaljeret og super godt organiseret det er. Det har gjort et stort indtryk på mig at vi fik vores fine mapper hvor dagens indslag allerede er gjort klar – så vi kan skrive noter med det samme – og jeg elsker VÆRKTØJSKASSEN – dejligt, inspirerende og meget brugbart med konkrete og visuelle redskaber som kan bruges i forhold til børn, kollegaer og forældre”.

”En anden styrke ved kurset er, at vi er blandet fra forskellige skoler og vi kan tale frit sammen omkring vores udfordringer. Der er en rigtig god og behagelig stemning iblandt os og det er mega energigivende. ”

”Jeg vil på det varmeste anbefale, at andre (gerne så mange som muligt) også får muligheden for at deltage og gennemføre kurset. Det giver et super godt netværk, som jeg virkelig håber, vi kan fortsætte med at have. ”

Målgruppe:

Alle ressourcepersoner (pædagoger/lærere/medhjælpere), der har berøringsflade med børn/elever/klasser, der har brug for specifik udvikling af kompetencer inden for det personlige, følelsesmæssige, sociale samt handlekompetencer i forhold til børn som er kognitivt udfordret (ADHD, ASF mm).

Formål:

At opnå kompetencer, i form af specialpædagogisk viden og redskaber, som det er vigtigt at kunne implementere i forhold til fremtidens inklusionsopgaver.

 • Du vil blive klædt på til at kunne sætte specialpædagogiske værktøjer i spil i sammenhæng med din klasserumsledelse.
 • Du vil blive præsenteret for en dybdegående gennemgang af hvilke komponenter der er vigtige i social læring og specifikke pædagogiske redskaber.
 • Du vil blive præsenteret for praktiske opgaver, som du kan afprøve i egen praksis og efterfølgende modtage sparing til.
 • Du vil blive klædt på til at bringe tingene i spil på egen institution/skole og være i stand til at videreformidle dette til egne kollegaer.

 

Undervisere på kurset:

Jacob Thorsted, afdelingsleder på Svallerup skole. VITA uddannet fra Psykologisk Ressource center, Diplom i Ledelse, Vejlederuddannelse ift. elever med særlige behov, uddannet pædagog og meritlærer. Uddannet ift. samarbejdsbaseret problemløsning v/Jenny Bohr, miljøterapi v/Lars Rasborg. 20 års praksiserfaring med elever i udfordringer.

Marianne Glud, lærer på Svallerup skole. VITA uddannet fra Psykologisk Ressource center, Vejlederuddannelse ift. elever med særlige behov, uddannet socialpædagog og meritlærer. Uddannet ift. samarbejdsbaseret problemløsning v/Jenny Bohr, miljøterapi v/Lars Rasborg. 20 års praksiserfaring med elever i udfordringer.

Vores blog: www.socialfag.dk

 

Praktisk info:

Modulerne afvikles: 5 moduler med start januar 2017

Datoer: 25/1 – 22/2 – 22/3 – 26/4 – 31/5 2017

Alle dage i tidsrummet 9.00 – 15.30

Uddannelsessted: Svallerup Skole, præstemarken 3, 4400 Kalundborg

Pris: 7250,- for 30 timers undervisning, værktøjskasse og forplejning.

 

Pris og tilmelding:

For yderligere information om kurset kan du kontakte Jacob Thorsted på 23368114 eller Jacob.thorsted@kalundborg.dk / Marianne Glud på 24 80 47 50 eller marianne.juul.glud@gmail.com

Indhold på kurset:

 • Forståelse og viden om Autisme og ADHD.
 • Forstå hjernens opbygning og hvilke områder vi skal være opmærksomme på ift. planlægning af handlinger/tanker/følelser.
 • Udvalgte værktøjer til brug ift. elever med ADHD/ASF.
  • Arbejde med TEACCH-tænkningen i forhold til at kunne skabe et visuelt baseret miljø på egen skole samt indretning af klasserum. v/J. Beyer
  • Arbejde med samarbejdsbaseret problemløsning v/Ross Grene
  • Arbejde med Cat-kassen v/Kirsten Callesen
  • Arbejde med Social stories v/Carol Gray
  • Arbejde med stress/sårbarhedsmodellen v/ Bo Hejlskov
 • Forstå betydningen af søvn og sund kost.
 • Undervisningen vil veksle imellem teoretiske oplæg/praktiske øvelser.
 • Der vil efter hver kursusgang blive givet en hjemmeopgave som skal afprøves i egen praksis.

Kurset vil indeholde en formidlingsdel i forhold til at holde små oplæg om de emner som berøres. Det kan være oplæg til kollegaer eller forældre.

Konkrete værktøjer:

 • Skemaer og pictogrammer
 • Taktile dimser, veste og dyner
 • Hjerne modeller
 • Belønningssystemer
 • Visuel kompensationsredskaber ex. Timetimer, iPads m.m.

 

Kontakt os på

jacob.thorsted@kalundborg.dk

marianne.glud@kalundborg.dk

IMG_0208

 

IMG_0209

IMG_0210

IMG_0211

Print Friendly

Skriv et svar

Din e-mailadresse vil ikke blive offentliggjort. Krævede felter er markeret med *